Suomen Endokrinologiyhdistyksen tiedote COVID-19-virukseen liittyen

Endokrinologisista sairauksista etenkin diabetes ja lisämunuaiskuoren vajaatoiminta aiheuttavat riskin akuutin sairastumisen yhteydessä. Tähän mennessä kertyneiden tietojen perusteella valtaosalle potilaista COVID-19-virus aiheuttaa suhteellisen lievän sairauden, joka ei aiheuta hengenvaaraa potilaille, joiden perussairaus on hyvässä hoitotasapainossa. Sairaalaan tulee hakeutua, jos hyvästä kotihoidosta huolimatta yleistila huononee, esiintyy oksentelua tai hengenahdistusta. Epidemia kiihtyessä saatetaan joutua siirtämään perussairauksien kontrollikäyntejä, ja […]

Harvinaisten päivän tapahtuma 2.3.2020

Sella mukana TAYS:n Harvinaisten päivän tapahtumassa. Paikalla puheenjohtaja Anu Herala ja hallituksen jäsenet Johanna Tanni sekä Jori Herala. Tapahtumasta uutisoitiin Pirkanmaan alueuutisissa, johon haastateltiin myös Anu Heralaa. Yhdistyksemme hyvin näkyvillä. Pirkanmaan alueuutiset 2.3.2020 / YLE