AIVOLISÄKE-POTILASYHDISTYS SELLA RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KOKOUS 30.10.2021

Paikka:            Tampereen Vertaiskeskus

Osoite:            Mustalahdenkatu 19, 332100 Tampere

Ohjelma: 12.00 ruokailu, 13.00 sääntömääräinen kokous

Sääntömääräinen vuosikokouksessa käsitellään vuoden 2022 toimintasuunnitelma ja talousarvio, sekä vuoden 2020 toimintakertomus ja hallituksen jäsenet erovuoroisille. Muut käsiteltäviksi tuotavat asiat, tulee ilmoittaa hallituksella viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.  Ruokailu jäsenille ennen kokousta on maksuton. 

Ilmoittautuminen 22.10.2021 mennessä osoitteeseen sellayhdistys@gmail.com tai puh: 045 178 3331. Ilmoita viestissä mahdollinen erityisruokavalio. 

Kokoukseen voi osallistua myös etänä Teams linkin kautta. Ilmoita 22.10.2021 mennessä sähköpostiosoitteesi mihin linkki lähetetään. Ilmoittautumiset osoitteeseen sellatapaamiset@gmail.com.

Kaikki yhdistyksen jäsenet ovat tervetulleita. Kokouksen jälkeen on kahvit ja vertaistukea.

Hallituksessa kaivataan uusia aktiivisia jäseniä, jotka voivat olla mukaan suunnittelemassa ja toteuttamassa yhdistyksemme toimintaa.

Jäsenten tehtävänkuvat suunnitellaan sen mukaan, miten haluaa ja pystyy olemaan mukana.