Aivolisäkkeen tutkimiseen liittyvät laboratoriokokeet

Kilpirauhaseen liittyvät:

Peruslabroratoriokokeet: TSH, T4-V, T3-V

Jatkotutkimukset: TRH-koe (lyhyt tai laaja)

Lisämunuaiseen liittyvät:

Peruslaboratoriokokeet: s-korsol, P-ACTH, du-kors-v

Jatkotutkimukset: ACTH-koe, CRH-koe, Metyraponikoe, Deksametasonikoe, (Sa-korsol)

Kasvuhormoniin liittyvät:

Peruslaboratoriokokeet: fs-GH (s-kasvuhormoni), IGF-I

Jatkotutkimukset: Insuliinihypoglykemiakoe, Arginiini-GHRH-koe, Oraalinen 2g glukoosi-rasituskoe

Sukupuolihormoneihin liittyvät:

Peruslaboratoriokokeet: S-LH, S-FSH, S-E2, S-testosteroni

Jatkotutkimukset: GnRH-koe (=LRH-koe)

Maitohormoniin liittyvät:

Peruslaboratoriokokeet: S-PRL (s-prolaktiini), S-PRLmakr

Jatkotutkimukset: TRH-koe

Vesihormoniin liittyvät:

Peruslaboratoriokokeet: U-osmol, S-osmol, P-Na

Jatkotutkimukset: Vesipaasto-hypertoninen keittosuolainfuusiokoe -kopeptiini

Muita kokeita:

Aivolisäkkeen magneettikuvaus

Sairastuneella on hyvä seurata myös perusverenkuvaa, kolesteroliarvoja ja luuston tiheyttä.