Jäsenkysely

Hyvä Aivolisäke-potilasyhdistys Sella ry:n jäsen! Pyydämme Sinua täyttämään kyselyn koskien yhdistystä ja sen toimintaa. Kysely täytetään nimettömänä.

>>TÄSTÄ KYSELYYN<<

Edellinen jäsenkysely on tehty vuonna 2014. Silloin yhdistyksen toiminnassa piditte hyvänä yhdistyksen henkeä ja eteenpäinmenoa, lomia, sopeutumisvalmennusta, vertaistukitapaamisia ja tukipuhelinta. Nämä ovatkin yhdistystoimintamme peruskiviä ja tärkeitä meille edelleen. Nettisivuja pidettiin tärkeänä tiedon lähteenä ja niitä onkin kehitetty paljon viime vuosien aikana ja tullaan kehittämään entisestään. Hyvää oli myös yhteistyö ja tätä verkostoitumista yhdistysten ja sairaaloiden kanssa on jatkettu entisestään, olemme olleet mm. mukana HUS:n HAKE keskuksen perustamisesta lähtien ja olemme saaneet yhteistyökumppaneita.

Parannettavaa puolestaan oli mielestänne vertaistukitapaamisten lisäämisessä ja tähän olemmekin halunneet panostaa entisestään, jotta saisimme vertaistukitapaamiset toimimaan jokaisella isommalla paikkakunnalla ja tarpeen mukaan myös pienemmillä. Tervetulopaketti oli silloin mielestänne liian kirjava ja myös tätä on nyt selkeytetty. Toivoitte myös läpinäkyvämpää tiedotusta ja sitä onkin pyritty lisäämään jäsenlehden avulla, jossa valotamme hallituksen työskentelyä ja kerromme siitä mitä kaikkea teemme vuoden aikana. Kaikki eivät kokeneet IT-lehteä omakseen, joten osaksi siihenkin vastineena olemme alkaneet yhdistyksen omaa jäsenlehteä tekemään.

Lehtiin toivottiin artikkeleja ja näitä on saatukin mukavasti viime vuosina. Toivottiin myös kimppakyytejä tapaamisiin ja näitä on myös pyritty isompiin tapahtumiin järjestämään.  Parannettavana asiana kerrottiin myös siitä, miten tietoa yhdistyksestä ei saa sairaalasta. Tähän olemme kovasti pyrkineet vaikuttamaan ja jokaiseen sairaalaan on toimitettu esitteitä ja infokirje jonka kanssa esitteet tulisi löytyä kaikkien sairaaloiden ilmoitustauluilta. Valitettavasti mahdollisuutemme vaikuttaa siihen, että henkilökunta kertoisi sairastuneille yhdistyksestä on aika pieni. Ikuinen parannettavana asiana mainittiin myös etujenajoa esim. Kelaan (lääkkeiden korvattavuus). Koitamme siihenkin mahdollisuuksien rajoissa vaikuttaa.

Kyselystä saimme myös paljon hyviä vinkkejä materiaalien ja luentojen aiheeksi ja niiden mukaan olemme luentoja valinneet ja tuottaneet materiaalia nettisivuillemme. Jäsenkyselyn vastauksilla pääsee siis oikeasti vaikuttamaan yhdistyksemme tulevaisuuteen ja suuntaan, joten toivomme uuteen kyselyyn paljon vastauksia, jotta voimme tehdä jäsenten toiveiden mukaista yhdistystyötä!