ACROQoL-elämänlaatukysely akromegaliapotilaille

Aivolisäke-potilasyhdistys Sella ry suosittelee akromegaliaa sairastaville Pfizerin verkkokyselyyn vastaamiseen. Se mittaa akromegaliapotilaiden elämänlaatua hoidon aikana. Kyselyn voi täyttää ja tulostaa vastaukset useita kertoja, esim. ennen kontrollikäyntiä poliklinikalla, ottaa tulokset mukaan ja näyttää hoitavalle lääkärille. Kysely löytyy osoitteesta www.acroqol.fi ja se on suomenkielinen.