Sopeutumisvalmennus

Kelan sopeutumisvalmennuskursseja ei valitettavasti järjestetä tänä vuonna ollenkaan aivolisäkesairaille.

Lasten perhekursseja järjestetään harvinaista aineenvaihduntasairautta sairastaville seuraavasti:

Kurssin nimi ja numero:  Harvinaiset aineenvaihduntasairaudet -kurssi 72115
Kohderyhmä:
Yli 1-vuotiaille, alle kouluikäisille, koulunsa aloittaville ja alakoululaisille
Alkamispäivä ja kesto: 30.4.2018 ja 5 vrk
Kurssipaikka: Rokuan Kuntoutus Oy / Rokua health Rokua
Paikkatilanne: Kuntoutujien paikkoja vaativan kuntoutuksen asiakkaille 1, joista vapaana 0, harkinnanvaraisessa kuntoutuksessa 5, joista vapaana 5. Lisäksi aikuisten omaisten paikkoja 12, lapsiomaisten paikkoja 12.

Kurssin nimi ja numero: Harvinaiset aineenvaihduntasairaudet -kurssi 72117
Kohderyhmä: Yläkoululaisille
Alkamispäivä ja kesto:  2.7.2018 ja 5 vrk
Kurssipaikka:
Verve Lahti
Paikkatilanne:
Kuntoutujien paikkoja vaativan kuntoutuksen asiakkaille 1, joista vapaana 1, harkinnanvaraisessa kuntoutuksessa 5, joista vapaana 5. Lisäksi aikuisten omaisten paikkoja 12, lapsiomaisten paikkoja 12.

Kurssin nimi ja numero: Harvinaiset aineenvaihduntasairaudet -kurssi 72114
Kohderyhmä:
Yli 1-vuotiaille, alle kouluikäisille, koulunsa aloittaville ja alakoululaisille
Alkamispäivä ja kesto: 6.8.2018 ja 5 vrk
Kurssipaikka:
Rokuan Kuntoutus Oy / Rokua health Rokua
Paikkatilanne:
Kuntoutujien paikkoja vaativan kuntoutuksen asiakkaille 1, joista vapaana 0, harkinnanvaraisessa kuntoutuksessa 5, joista vapaana 5. Lisäksi aikuisten omaisten paikkoja 12, lapsiomaisten paikkoja 12.

Kurssin nimi ja numero: Harvinaiset aineenvaihduntasairaudet -kurssi 72116
Kohderyhmä:
Yli 1-vuotiaille, alle kouluikäisille, koulunsa aloittaville ja alakoululaisille
Alkamispäivä ja kesto: 13.8.2018 ja 5 vrk
Kurssipaikka: Verve Lahti
Paikkatilanne: Kuntoutujien paikkoja vaativan kuntoutuksen asiakkaille 1, joista vapaana 1, harkinnanvaraisessa kuntoutuksessa 5, joista vapaana 5. Lisäksi aikuisten omaisten paikkoja 12, lapsiomaisten paikkoja 12.

 

INFO SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSEISTA

Kela järjestää kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseja lapsille, nuorille ja aikuisille sekä heidän perheilleen ja lähiomaisilleen. Kurssit auttavat kuntoutujaa ja hänen perhettään sopeutumaan sairauden tai vamman mukanaan tuomiin muutoksiin tai kuntoutumaan siitä. Kursseilta saat tietoa sairaudestasi, vertaistukea sekä tukea arjen toimintoihin ja niistä suoriutumiseen. Kurssit toteutetaan ryhmäkuntoutuksena. Lapsille suunnatut kurssit järjestetään perhekursseina, joille vanhemmat ja sisarukset voivat osallistua.

Sopeutumisvalmennuskurssilla käydään yleensä vain kerran ja osallistua voi vaikka diagnoosin saamisesta olisikin jo vuosia. Toivottua jatko osaa jo kuntoutuksessa käynneille Kela ei järjestä. Sopeutumisvalmennuskurssille voi hakea kuitenkin useammankin kuin kerran, kun perusteena on 1) Lapsen elämän eri siirtymävaiheet, esimerkiksi päiväkodin ja koulun siirtymävaihe, murrosikä tai itsenäistymisvaihe tai 2) Muu tilanne, jossa tarvitaan yksilön ja lähiympäristön kuntoutuksellista tukemista ja ohjausta sairauden aiheuttamassa uudessa tilanteessa. 3) Vertaistuki on tärkeä osan Kelan ryhmämuotoista kuntoutusta, mutta vertaistuen tarve ei ole ainoana perusteena riittävä, jotta kurssi voitaisiin myöntää toistamiseen.

Aivolisäkesairaiden sopeutumisvalmennuskursseja aikuisille, lapsille ja nuorille on yleensä tarjolla vuosittain, mutta niitä on jouduttu peruuttamaan osallistujien vähyyden vuoksi. Vuodelle 2017 aivolisäkesairaille nuorille oli ensin suunniteltu kuntoutus tammikuulle, joka siirrettiin sitten syyskuulle ja jouduttiin lopulta perumaan. Aikuisten kuntoutus puolestaan toteutui tammikuussa. Marraskuussa tarjolla olisi vielä lasten kuntoutus, mutta tällä hetkellä hakijoita on ollut niin vähän, että sekin on vaarassa peruuntua.

Vähäiset hakijat kuntoutuksiin ja niiden peruuttaminen on johtanut siihen, että vuonna 2018 Kela aikoo järjestää vain Harvinaisten aineenvaihduntasairauksien lapsille (yli 1-vuotiaat, alle kouluikäiset, koulunsa aloittavat ja alakoululaiset kaikki samalla kurssilla) ja nuorille (yläkoululaiset) kuntoutuksen. Aivolisäkesairaudet kuuluvat harvinaisiin aineenvaihduntasairauksiin, eli meidän sairausryhmän lapset ja nuoret voivat siihen osallistua, mutta omaa aivolisäkesairauksiin keskittynyttä kuntoutusta ei ole tulossa, vaan olemme mukana muiden harvinaisten aineenvaihduntasairauksien kanssa. Aikuisille Kela ei järjestää mitään kuntoutusta ensivuonna. Kela tekee parhaillaan sopimuksia valittujen palveluntuottajien kanssa ja loppuvuodesta nämä 2018 vuoden kurssit tulevat Kelan sivuille ja niitä voidaan alkaa markkinoimaan.

Me hallituslaiset olemme kovin pahoillamme siitä, että tämäkin tärkeä ja arvokas tukimuoto on nyt loppumassa, koska osallistujia niihin ei ole.