Sopeutumisvalmennus

Vuoden 2019 ainana Invalidiliitto järjestää 13 teemallista, 3 parisuhde- ja kaksi perheille suunnattua sopeutumisvalmennuskurssia. Haku kursseille on nyt käynnissä.

Kurssilla pääset irtautumaan arjesta ja keskustelemaan samassa elämäntilanteessa olevien kanssa. Ohjelmaan sisältyy kohderyhmän mukaan ryhmätyöskentelyä, liikuntaa, luentoja ja keskustelua. Tavoitteena on saada voimavaroja, joita voi hyödyntää mielekkään arjen rakentamisessa. Vertaistuki on kursseilla suuressa roolissa.

Sopeutumisvalmennuskurssit järjestetään kuntoutuskeskuksissa eri puolilla Suomea. Lisätietoja, kurssikalenterin ja sähköisen ilmoittautumislomakkeen löydät Invalidliiton verkkosivuilta:

https://www.invalidiliitto.fi/palvelut/sopeutumisvalmennus

Kurssit ovat osallistujille maksuttomia ja sisältävät täysihoidon.


INFO SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSEISTA

Kela järjestää kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseja lapsille, nuorille ja aikuisille sekä heidän perheilleen ja lähiomaisilleen. Kurssit auttavat kuntoutujaa ja hänen perhettään sopeutumaan sairauden tai vamman mukanaan tuomiin muutoksiin tai kuntoutumaan siitä. Kursseilta saat tietoa sairaudestasi, vertaistukea sekä tukea arjen toimintoihin ja niistä suoriutumiseen. Kurssit toteutetaan ryhmäkuntoutuksena. Lapsille suunnatut kurssit järjestetään perhekursseina, joille vanhemmat ja sisarukset voivat osallistua.

Sopeutumisvalmennuskurssilla käydään yleensä vain kerran ja osallistua voi vaikka diagnoosin saamisesta olisikin jo vuosia. Toivottua jatko osaa jo kuntoutuksessa käynneille Kela ei järjestä. Sopeutumisvalmennuskurssille voi hakea kuitenkin useammankin kuin kerran, kun perusteena on 1) Lapsen elämän eri siirtymävaiheet, esimerkiksi päiväkodin ja koulun siirtymävaihe, murrosikä tai itsenäistymisvaihe tai 2) Muu tilanne, jossa tarvitaan yksilön ja lähiympäristön kuntoutuksellista tukemista ja ohjausta sairauden aiheuttamassa uudessa tilanteessa. 3) Vertaistuki on tärkeä osan Kelan ryhmämuotoista kuntoutusta, mutta vertaistuen tarve ei ole ainoana perusteena riittävä, jotta kurssi voitaisiin myöntää toistamiseen.