Sosiaaliturva

Sosiaaliturvaopas pitkäaikaissairaille ja vammaisille henkilöille 2018

Järjestöjen sosiaaliturvaopas 2015 on kansanterveys-, potilas- ja vammaisjärjestöjen yhdessä kokoama opas. Se on tarkoitettu pitkäaikaissairaita ja vammaisia edustavien järjestöjen sekä sosiaaliturvan ammattilaisten antamaa neuvontaa ja ohjausta varten. Siitä hyötyvät myös omaa sosiaaliturvaansa pohtivat henkilöt. Lisätietoa: http://www.sosiaaliturvaopas.fi/


Kelan lääkekorvaukset 2018

 


[slideshare id=58050096&doc=vammaisetuudet2016-160209123924]