Sosiaaliturva

Sosiaaliturvaopas pitkäaikaissairaille ja vammaisille henkilöille 2017

Järjestöjen sosiaaliturvaopas 2015 on kansanterveys-, potilas- ja vammaisjärjestöjen yhdessä kokoama opas. Se on tarkoitettu pitkäaikaissairaita ja vammaisia edustavien järjestöjen sekä sosiaaliturvan ammattilaisten antamaa neuvontaa ja ohjausta varten. Siitä hyötyvät myös  omaa sosiaaliturvaansa pohtivat henkilöt. Lisätietoa: http://www.sosiaaliturvaopas.fi/


Kelan lääkekorvaukset muuttuvat v. 2016 alusta

Lääkekorvaukset 2016