Tiedote nimenmuutoksesta

Aivolisäke-potilasyhdistys Sella ry:n hallitus teki vuonna 2014 esityksen avata ovet lisämunuais-kuorikerrospotilaille. Esitys käsiteltiin jäsenkokouksessa, jossa päätettiin valtuuttaa hallitus tekemään tilanteen vaatima sääntömuutosehdotus.

Keväällä 2015 Lahdessa pidetyssä jäsenkokouksessa hallitus esitteli sääntömuutosehdotuksen, joka oli tehty yhteistyössä muutaman lisämunuaispotilaan kanssa. Sama jäsenmuutosehdotus vietiin vuoden 2015 syyskokoukseen, jossa se hyväksyttiin. Tämän jälkeen sääntömuutos lähetettiin Patentti- ja rekisterihallitukselle, jossa se tarkastettiin ja hyväksyttiin. Vuoden 2016 alusta on lisämunuaispotilaiden ollut mahdollista liittyä yhdistykseemme.

Syksyllä 2016 yhdistyksen vuosikokouksessa jäsenistö päätti, että hallitus alkaa kartoittamaan nimenmuutoksen tarvetta sekä pohtimaan mahdollista nimivaihtoehtoa. Kokouksessa kuitenkin painotettiin sitä, että tähänastiset toimet eivät vielä tarkoita, että yhdistyksen nimi muuttuisi, vaan asia käsitellään uudemman kerran sääntömääräisessä jäsenkokouksessa syksyllä 2017.

Asiasta tiedotettiin hyvissä ajoin ennen kokousta jäsenille mm. jäsenlehdessä ja kehotettiin heitä tulemaan kokoukseen ja vaikuttamaan asiaan. Hallitus korosti, että nimenmuutoksesta päättää vain ja ainoastaan jäsenistö.

Nimenmuutos oli vuosikokouksessa 7.10.2017 esityslistalla kohtana 14 ”Päätetään yhdistyksen nimenmuutoksesta”.

Yhdistyksen nettisivuilla olleeseen kyselyyn mahdollisesta uudesta nimestä, tuli yhteensä kahdeksan nimiehdotusta: 1) Aivolisäke-potilasyhdistys Sella ry 2) Aivolisäke- jalisämunuaispotilasyhdistys Sella ry 3) Hormoniperäisten sairauksien potilasyhdistys 4) Yhtenäiset ry 5) AiLi ry 6) Sellaiset 7) Uniikit 8) Unikot. Paikalla olleille jäsenille kerrottiin kaikki yhdistyksen saamat ehdotukset nimeksi ja kerrottiin vielä historiaa miksi yhdistyksen nimiasia oli esityslistalla.

Ainoastaan nykyistä nimeä Aivolisäke-potilasyhdistys Sella ry:tä ehdotettiin ja kannatettiin. Vankan yksimielisyyden vuoksi varsinaista suljettua lippuäänestystä ei siis tarvittu. Nykyinen nimemme jää yhdistyksen nimeksi. Haluamme kuitenkin muistuttaa, että lisämunuaissairaat ovat edelleen tervetulleita liittymään yhdistykseemme!

Aivolisäke-potilasyhdistys Sella ry:n hallitus