Lomatuen hakuohjeet

Lomatukea haetaan lomatukihakemuksella joko sähköisesti tai tulostettavalla pdf-versiolla.

Hakemuksia voi myös tilata suoraan lomajärjestöstä tai yhteistyökumppanilta, jonka kanssa yhteistyössä loma järjestetään.

Lomatukihakemus tulee toimittaa lomajärjestöön viimeistään kolme (3) kuukautta ennen haettavan loman alkamispäivää.
Lomatukea myönnetään taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein.

Tukea myönnettäessä otetaan huomioon hakijan ja puolison tulot ja menot sekä hakijan elämäntilanne ja aikaisemmin saatu lomatuki.

RAY:n ohjeiden mukaan lomatukea voidaan myöntää korkeintaan kahden kalenterivuoden välein.

Jos hakijalle myönnetystä edellisestä lomatuesta on alle 2 täyttä kalenterivuotta, on hakijalla karenssi.
Karenssi on este lomatuen myöntämiselle.

Kaikkien lomajärjestöjen myöntämä lomatuki huomioidaan!

Ohjeet hakemuksen täyttämiseen

– Pyydetyt henkilötiedot täytetään täydellisinä.
– Puolison tai avopuolison henkilötiedot tarvitaan, jos hän hakee lomalle.
– Perhelomilla aikuinen on aina lomatukihakemuksessa päähakijana, vaikka loma olisi varattu potilasjärjestölle tai muulle yhteistyöjärjestölle!
– Kaikkien hakemuksessa ilmoitettujen hakijoiden henkilötunnukset tulee ilmoittaa täydellisenä tarkistusosineen.
– Jos lomalle mukaan tulevan lapsen sukunimi on toinen kuin hakijan, se ilmoitetaan hakemuksessa.

Lomakohteet ja -ajat

– Hakija voi itse valita lomakohteet ja -ajat haettavissa olevista loma-ajankohdista.
– Haettaessa yhdistyksen/järjestön varaamalle lomaviikolle, ilmoitetaan se selkeästi hakemuksessa.
– Hakemuksessa voi ilmoittaa kolme erillistä lomatoivetta.

Aikaisempi lomatuki ja -hakemukset

– Aikaisemmin saatu lomatuki tulee ilmoittaa hakemuksessa.
– Lomajärjestelmämme tarkistaa tiedon hakijalle aiemmin myönnetyistä lomatuista kaikilta lomajärjestöiltä.
– Lomatukea ei voida myöntää kuin korkeintaan kahden kalenterivuoden välein!

Tulotiedot ja velat

– Tulotiedot ilmoitetaan nettotuloina kuukaudessa sekä mistä tulot muodostuvat.
– Yrittäjät ja maatalousyrittäjät ilmoittavat viimeisen verotuksessa vahvistetun vuositulonsa.
– Puolison tulot ilmoitetaan lomatukihakemuksessa vaikka lomatukea haettaisiinkin vain toiselle avo-/aviopuolisoista.
– Ilmoitettavat velat huomioidaan lomatuen myöntämisperusteena.

Perustelut

– Hakemuksen perustelut ovat välttämättömät lomatuen myöntämiselle.
– Perusteluina ilmoitetaan ne taloudelliset, terveydelliset ja sosiaaliset syyt, joilla perustellaan loman tarvetta.

 Muuta huomioitavaa

– Puutteellisesti täytettyä hakemusta ei käsitellä.
– Myönnetystä lomatuesta ilmoitetaan lomatuen saajille noin 2 kk ennen loman alkamispäivää.
– Kielteisestä päätöksestä ei ilmoiteta, tiedusteluja hakemuksen tilanteesta voi tehdä 2 kk ennen loman alkamispäivää.
– Järjestömme puhelinpalveluaika on arkisin klo 9.00 – 13.00, numeromme on 010 2193 460.
– Lomaryhmiä täytettäessä otetaan huomioon hakijan esittämät lomatoiveet, mutta hakemus voidaan siirtää tarvittaessa käsittelijän toiseen lomapaikkaan tai ajankohtaan.

HUOM! MIKÄLI KUTSU JA OMAVASTUUOSUUDEN LASKU LOMALLE HALUTAAN SÄHKÖPOSTITSE, TULEE SÄHKÖPOSTIOSOITE ILMOITTAA LOMATUKIHAKEMUKSESSA!

TÄMÄN JÄLKEEN SÄHKÖPOSTISOITE AKTIVOIDAAN HAKIJALLE TULEVAN SÄHKÖPOSTILINKIN KAUTTA.

Kutsu tulee osoitteesta no-reply@lotu.lomajarjestot.fi PDF-tiedostona.

Kutsu ja lasku tulevat sähköpostiin kahtena eri viestinä.
Lähetetyt viestit saattavat ohjautua roskapostiin tietokoneiden palomuuri yms. suojauksista johtuen.

Annamme mielellämme lisätietoja lomatuen hakemisesta ja myöntämisperusteista.

Ystävällisin terveisin

Sirpa Otava
Tiedottaja
Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry
p. 01 2193 463
sirpa.otava@mtlh.fi