Kortisolikorvaushoito erityistilanteissa

”Kroonisessa lisämunuaiskuoren vajaatoiminnassa pyritään mahdollisimman luonnolliseen glukokortikoidikorvaushoitoon. Glukokortikoidien tuotto on normaalisti 5-10mg/m2, mikä vastaa 15-25 mg hydrokortisonia jaettuna 2-3 annokseen päivässä (tavallisesti 2/3 aamulla ja 1/3 6-8 tuntia aamuannoksesta). Stressitilanteessa kortisolin eritys kiihtyy ad 100mg/m2 mikä vastaa 300-400 mg hydrokortisonia vuorokaudessa. Lisämunuaiskuoren vajaatoiminta on harvinainen mutta hoitamattomana henkeä uhkaava sairaus. Potilaat tarvitsevat elinikäisen hormonikorvaushoidon, jota ei saa missään tilanteessa lopettaa.” 1)

”Potilaiden tulee huolehtia säännöllisestä kortisonikorvaushoidosta varautumalla poikkeustilanteisiin ja tunnistamalla ajoissa alkavan kriisin ohjeet. Ylimääräisen annoksen voi ottaa heti oireiden toteamisen yhteydessä. Lyhytaikainen suuri kortisoniannos ei ole vaarallinen, joten annosnostoa ei tule turhaan arkailla. Suurin osa potilaista voi muutaman päivän annosnoston jälkeen parannuttuaan palata suoraan tavanomaiseen annokseen, jotkut laskevat korvausannosta vähitellen toipumisen mukaan.” 8)

Kortisonin tarvetta lisää: kuuma ilma, hikoilu, liikunta ja muu fyysinen rasitus, stressi, jännitys (myös ns. positiivinen esim. vuoristorata/benji-hyppy), hermostuminen, traumat/kriisit/stressireaktiot, infektiot ja sairaudet (vatsatauti/oksentaminen erityisesti), valvominen, vammat, toimenpiteet (leikkaus, tähystystutkimus, punktio, varjoainekuvaus, hammasoperaatiot), verensokerin vaihtelut, päänsärky. Pääsääntöisesti kaikki mikä nostaa adrenaliinia, vaatii myös kortisonia. Terveellä ihmisellä stressitilanteissa adrenaliinipiikin jälkeen nousee pienellä viiveellä kortisoli, jonka myötä adrenaliini taas laskee. Jos kortisonia käyttävä ei ota lisäkortisonia purkista, kroppa joutuu kompensoimaan erittämällä vielä lisää adrenaliinia. 11)

Paikallispuudutuksessa tehtävät pienet toimenpiteet ja useimmat röntgentutkimukset:

Ei ylimääräistä hydrocortisonia. 2)

Kuuma ilma, voimakas fyysinen rasitus, psyykkinen rasitus, valvominen, vammat, infektiot:

Normaali korvausannos + 5-10mg lisäannos vuorokaudessa. 3&6)

Vähäisessä toimenpiteessä tai sairaudessa (esim. tyräleikkaus, tähystystutkimukset, lievä kuumetauti, poskionteloiden punktio, varjoainekuvaus,  tulehdus, tapaturma/vamma):

Normaali korvausannos + 25 mg hydrokortisonia/5mg prednisolonia toimenpide- ja sairastamispäivinä p.o/i.v juuri ennen toimenpidettä. 1-2)  Kuumeisen infektion yhteydessä glukokortikoidin (hydrokortisoni tai prednisoni) annos yleensä kaksin-kolminkertaistetaan sairauspäivien ajaksi, jonka jälkeen voidaan heti palata normaaliin korvausannokseen. 6)

Kohtalaisessa toimenpiteessä ja sairaudessa (esim. kolekystektomia, pneumonia, tapaturma/vamma, leikkaukset):

Normaali korvausannos + 50-75 mg hydrokortisonia tai 10-15mg metyyliprednisolonia  p.o/i.v. leikkaus/sairauspäivänä. Leikkausten jälkeen pyritään p.o. annosteluun ensimmäisestä leikkauksen jälkeisestä päivästä ja annos pienennetään normaaliin 1-2 päivässä. 1)

Kriittisesti sairaalla potilaalla:

100 mg hydrokortisonia i.v. jatkossa 50-100 mg i.v. 6-8 tunnin välein. 1)

Vatsatauti / ripuli / oksentaminen:

Vatsataudin yhteydessä lihakseen pistettävä Solu-Cortef 100mg toimii ensiapuna, jos hoito suun kautta ei ole mahdollista. Ripulitaudin yhteydessä substituutioannosta nostetaan sekä stressin että lääkkeen vähentyneen imeytymisen vuoksi. Potilasta voi neuvoa ottamaan hydrokortisonia esimerkiksi 50 mg 2-3 kertaa suun kautta, ja hakeutumaan sairaalahoitoon, jos kunto huononee tai ripuli pitkittyy. Oksenteleva potilas ohjataan sairaalahoitoon. 2-3)

Raskaus:

Raskauden loppukolmanneksen aikana annosta suurennetaan noin 50 prosenttia.5) Raskauden alkuvaiheessa ilmenevä pahoinvointi ja oksentelu voivat häiritä kortisonitablettien imeytymistä ja siksi voidaan tilapäisesti turvautua pistoshoitoon. 6)

Addisonin kriisi:

Akuutin Addisonin kriisin kaltainen tila voi ilmetä myös sekundaarisessa tautimuodossa, suurimmassa osassa tapauksia tilanne johtuu joko lääkityksen harkitsemattomasta vähentämisestä tai riittämättömästä hoidosta erilaisissa stressitilanteissa (fyysinen rasitus, infektiot, valvominen, kirurgiset toimenpiteet, traumat, stressin, tapaturman, ja vamman yhteydessä). 1)

Addisonin kriisin oireet: pahoinvointi, oksentelu, vatsakivut, päänsärky, heikkous, huimaus, voimattomuus, matala verenpaine, kuivuminen, kuumeilu, sekavuus ja tajunnan häiriöt, pyörrytys,  hypotensio, hypoglykemia, sokki, hyponatremia, matala verensokeri, ripuli kylmänväreet hidas ja laiska liikehdintä nopea pulssi, nivelsäryt ja lihasheikkous, painonputoaminen tarkoittamatta, nopea hengitys, epänormaali hikoaminen kasvoissa/kämmenissä, ihottumaa saattaa ilmestyä, kivut kyljissä, ruokahalun menetys. Jos sinulla ilmenee näitä, hakeudu välittömästi lääkäriin. 1, 4, 7, 8, 9, 10)

Addisonin kriisin torjunta: Jos olet lievästi huonovointinen, mutta et oksenna, ota 2-3 kertainen glukokortikoidiannos heti ja sitten 4-6 t välein. Jos olet tosi huonovointinen ja oksennat, tarvitset 100 mg hydrokortisonia lihakseen heti ja kiireisen siirron ensiapupaikkaan, jossa on vaadittava välitöntä apua. 7) Jatkossa ensin 40mg + 20mg hydrocortisonia per os ja akuutin tilanteen väistyttyä ylläpitoannos. 4)

Lähteet:
 1. Oulun yliopisto/OYS, Eija Eloranta sis.el  https://web.archive.org/web/20120615025428/http://cc.oulu.fi/~sisawww/esit/040513.htm
 2. Therapiafennica: Lisämunuaisen vajaatoiminta
 3. Suomen lääkärilehti 50-52/2011 Camilla Schalin-Jäntti: Kortisonikorvaushoito
 4. Kustannus Oy Duodecimin kirja: Matti Välimäki, Timo Saine, Leo Dunkel: Endokrinologia. 2.painos 2009,  s.423 Anna-Mari Koski: ”Kuorikerroksen primaarinen vajaatoiminta eli Addisonin tauti”
 5. Duodecimin terveyskirjasto: ”Lisämunuaisen vajaatoiminta (Addisonin tauti)” Lääkärikirja Duodecim, 31.3.2015, sisätautien erikoislääkäri Pertti Mustajoki”. http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00992
 6. Suomen endokrinologiyhdistyksen potilasohjeet: Addisonin tauti 31.8.2013 Niina Matikainen Addisonin tauti | Suomen Endokrinologiyhdistys ry
 7. Apeced ja Addison ry:n sivut http://www.apeced.org/sairaus_ja_hoito/addison/
 8. HYKS Endokrinologian klinikka potilasohje: Ohjeita lisämunuaiskuoren vajaatoimintaa eli Addisonin tautia sairastaville hätätilanteita varten
 9. HUS Endokrinologian klinikka, Peijaksen sairaala, Niina Matikainen: ”Addisonin kriisi”
 10. Akuutin lisämunuaisten vajaatoiminnan eli Addisonin kriisin oireet.
 11. Lisämunuaisen vajaatoimintaa sairastavien omakohtaisia kokemuksia ja vertaistukikeskustelussa esiin nousseita asioita