Potilasohjeet

Potilasohjeet

Suomen Endokrinologiyhdistys r.y.:n ohjeet erilaisista aivolisäkesairauksista (linkki avautuu uuteen välilehteen).

 

Potilaanopas

Tietoa Kun hakeudut hoitoon, Kun olet hoidossa, Miten hoitosi jatkuu ja Potilaan läheisille

 

Potilas ja lääkintäoikeus

Potilas- ja lääkintäoikeutta voitaisiin varsinkin potilasoikeuden osalta kutsua terveydenhuollon asiakkaan kuluttajansuojaoikeudeksi, tosin sen sisältö on paljon laajempi kuin tämä luonnehdinta antaa ymmärtää. Tavoitteena on turvata potilaan oikeus hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon sekä asianmukaiseen kohteluun. Potilas- ja lääkintäoikeuteen kuuluvat sellaiset aiheett, kuin potilaan asema, hoitosuhde, -suunnitelma ja hoitotahto, hoitotakuu, potilaan itsemääräämisoikeus, potilastietojen käyttö sekä potilaan tietojensaantioikeus.

 

Asiakkaan ja potilaan oikeudet

Sosiaali- ja terveysministeriön ylläpitämä sivu potilaan oikeuksista, sisältäen mm. potilaan ja sosiaalihuollon asiakkaan oikeudet, hoitoonpääsy, sosiaalipalvelujen saatavuus, asikas- ja potilastietojen salassapito, valittaminen jne.

 

Hoitopaikan valinta

Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeet hoitopaikan valintaan

 

Kela

Tietoa mm. lääkekorvauksista

 

Invalidiliitto
Aivolisäke-potilasyhdistys Sella ry on Invalidiliiton jäsen, tietoa mm. Harvinaiset-yksikön toiminnasta

Vastaa